Ochrana osobných údajov :

  1. Superbrloh.sk je správcom osobných údajov v zmysle príslušných ustanovení GDPR.
  2. Týmto sú v zmysle čl. 12 GDPR poskytnuté subjektom osobných údajov informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov a s tým súvisiacich právach.
  3. Superbrloh.sk spracováva osobné údaje v súlade s GDPR, prípadne ďalšími relevantnými právnymi predpismi a pri súčasnom šetrení práv osôb, ktorých údaje sú spracované. Napĺňanie povinností Superbrloh.sk v oblasti ochrany osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou fungovania Superbrloh.sk.
  4. Kategórie spracúvaných osobných údajov sa riadia rozsahom, v ktorom boli pre Superbrloh.sk poskytnuté, a to najmä prostredníctvom kontaktného formulára a ďalej údajmi a informáciami získanými v rámci používania Superbrloh.sk. Jedná sa o poskytnuté identifikačné a popisné údaje, predovšetkým o meno, email, webovú stránku a rovnako tak ako elektronické údaje ako IP adresu či cookies, ďalej informácie týkajúce sa hodnotení či komentovaní na Superbrloh.sk.